top of page

 

Szolgáltatásaim/Amiben segíthetek

Polgári jog - Közigazgatási jog - Családjog - Öröklési jog - Követeléskezelés - Ingatlanjog -

Szerződések joga - Társasházi jog - Kártérítési jog - Munkajog - Pénzügyi jog

Speciális szakterületeim

Végrehajtási jog - követeléskezelés

 

Jogi képviselet ellátása akár hitelezői, akár adósi oldalon;

Fizetési meghagyás kezdeményezése;

Végrehajtási eljárás megindítása;

Végrehajtás megszüntetése és      korlátozása, valamint szerződés      érvénytelensége iránt    kezdeményezett peres eljárásban képviselet;

Követelés engedményezés

Családjog

Vagyonjogi szerződések előkészítése;

Vagyonközösség megszüntetése;

Házassági perek;

 Származási perek;

Szülői felügyelettel kapcsolatos perek;

Gyámhatóság előtti eljárásokban képviselet ellátása;

Ingatlanjog és

Ingatlanközvetítés

Ingatlanügyi eljárások valamennyi altípusával összefüggésben állok ügyfeleim rendelkezésére. Ennek keretében jogi képviseletet ingatlan-adásvételek, ingatlan-ajándékozások, illetve egyéb ingatlanügyi eljárások során.

Real Estate Contract with Pen and Calculator
Family in Airport
Under Construction
bottom of page